Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona. 

Albert Einstein

Przedszkole „Tęczowe Ognisko” jest miejscem przyjaznym dziecku.

Nasze działania edukacyjne i wychowawcze mają na celu stworzenie dzieciom atmosfery pełnej akceptacji, umożliwiającej twórczy rozwój osobowości.

W naszej pracy korzystamy z  metod  dopasowanych do indywidualnych potrzeb dzieci.

W trakcie trwania roku przedszkolnego będziemy realizować autorskie programy edukacyjne dzięki którym maluch wzbudzi swą aktywność i wyobraźnię.

Już 20 marca przywitamy pierwszy dzień wiosny

Zajęcia fotograficzne

W oparciu o nasz autorski program, dzieci w trakcie ćwiczeń poznają zasady kompozycji, robią zdjęcia z perspektywy żabiej i ptasiej, obserwują jak zmienia się plastyka fotografowanego przedmiotu w zależności od kąta padania światła.

Sztuczki ze sztuką

Na naszych zajęciach przedstawiamy dzieciom tajemnice artystycznych pracowni. Wprowadzamy dzieci w świat barw i odcieni,  oraz w ich znaczenie w dziełach sztuki.

Rytmika

Zajęcia muzyczno-rytmiczne to próba wprowadzania dzieci w świat muzyki. Obcowanie z muzyką to znakomita forma kształtowania gustu i estetyki dzieci.

Wielka szkoła rysowania

Wielka szkoła rysowania to cykl zajęć autorskich prowadzonych w naszym przedszkolu. Nauka rysowania na podstawie wesołych wierszyków: mali rysownicy doskonale się bawią, odnosząc jednocześnie swoje pierwsze sukcesy.

Logorytmika

Jest połączeniem rytmiki z terapią logopedyczną, na którą składa się szereg ćwiczeń muzyczno - ruchowych, oddziaływających na płaszczyznę słuchową, słuchowo-ruchową oraz ruchową.

 

Starszaki Maluchom,

czyli mała forma teatralna w przedszkolu, to cykl zajęć przygotowanych nasze starszaki i wychowawców. Cykliczne przedstawienia teatralne prezentowane będą młodszym kolegom i koleżankom z naszego przedszkola.

Zajęcia komputerowe

Na naszych zajęciach w pracowni komputerowej dzieci uczą się jak bezpiecznie korzystać z komputera, do czego służy mysz i klawiatura. Wykorzystując zdobytą wiedzę stworzą swoje pierwsze prace graficze.

Język angielski

Poprzez zabawę lektorzy wprowadzają nowe słówka oraz zwroty angielskie. Nauka odbywa się poprzez śpiewanie piosenek, mówienie wierszyków, wyliczanek, a także zabawy ruchowe, plastyczne, muzyczne oraz dramę.

Dogoterapia

Metoda wzmacniająca efektywność rehabilitacji, w której motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies, prowadzony przez wykwalifikowanego terapeutę.

Zajęcia Taneczne

Zajęcia mają na celu wprowadzanie dzieci w świat muzyki, rytmu i koordynacji ruchu. Tańce ośmielają dzieci, kształtują wiarę samego siebie, uczą współpracy w grupie i w niektórych przypadkach uwalniają nadmiar energii.

Przedstawienia teatralne

Przedstawienia nie tylko bawią, ale przede wszystkim uczą i wychowują. Miła  atmosfera  zachęca dzieci do wspólnej zabawy i współuczestniczenia w spektaklach.

*

*