Edukacja

Rok przedszkolny 2018/2019
upływać nam będzie pod hasłem :
„Ze sztuką za pan brat”

Obcowanie dziecka ze sztuką, bycie jej odbiorcą, wywiera pozytywny wpływ na rozwój dziecka. Równie ważną rolę odgrywa także własna aktywność artystyczna malucha, a zatem bycie twórcą.

Realizujemy cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

Koncentrujemy się na wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

Program edukacji artystycznej

Zajęcia „Sztuczki ze sztuką”

Na naszych zajęciach przedstawiamy dzieciom tajemnice artystycznych pracowni, pory roku ukryte w dziełach sztuki i odkrywamy, co stanie się, gdy połączymy ze sobą barwy. Wprowadzamy w świat niezwykłych malarzy, rzeźbiarzy i architektów.
Zajęcia wprowadzające w świat barw i odcieni,  oraz w ich znaczenia w dziełach sztuki. Pod czas zajęć dowiemy jak mieszać ze sobą kolory. Jaka jest różnica między kolorami podstawowymi, a pochodnymi? Czy kolory mają wpływ na nasze życie? I czy malarze dobierali barwy według jakiegoś klucza?

Wielka Szkoła Rysowania

Wielka szkoła rysowania to cykl zajęć autorskich prowadzonych w naszym przedszkolu pod patronatem Dyrektora placówki – Pani Grażyny Gładysz – z wykształcenia plastyka. Nauka rysowania na podstawie wesołych wierszyków: mali rysownicy doskonale się bawią, odnosząc jednocześnie swoje pierwsze sukcesy. Dzieci uczą się rozpoznawać w przedmiotach i obiektach figury podstawowe, i krok po kroku składają z nich spójne obrazy. W ten sposób podczas zabawy poznają zarówno tajniki malowania, jak i brzmienie mowy.

Zajęcia fotograficzne

W oparciu o nasz autorski program, dzieci w trakcie ćwiczeń poznają zasady kompozycji, robią zdjęcia z perspektywy żabiej i ptasiej, obserwują jak zmienia się plastyka fotografowanego przedmiotu w zależności od kąta padania światła. Fotografują to co je otacza na co dzień w przedszkolu: przedszkolne podwórko, sale, zabawki, siebie nawzajem.

Założenia do pracy dydaktyczno-wychowawczej

Ze sztuką za pan brat 

Obcowanie dziecka ze sztuką, bycie jej odbiorcą, wywiera pozytywny wpływ na rozwój dziecka.
Równie ważną rolę odgrywa także własna aktywność artystyczna malucha, a zatem bycie twórcą. Twórczość plastyczna umożliwia bowiem poznawanie różnorodnych zjawisk i ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Jest ważną formą ekspresji, innej niż werbalna. Nierzadko także dostarcza opiekunom informacji o charakterze diagnostycznym i jest wykorzystywana przez nauczycieli w pracy. Przedszkolak może być zarówno odbiorcą sztuki, jak i jej twórcą, jeśli podejmie własną aktywność artystyczną. Pełnienie obu tych funkcji przyczynia się do wszechstronnego rozwoju dziecka. Istotne jest zatem, aby maluch miał okazję występować w obu tych rolach i by pozostawały one w dynamicznej równowadze. Można o to zadbać, z jednej strony umożliwiając przedszkolakowi uczestnictwo w różnego typu wystawach, organizując wizyty w muzeach czy galeriach, a z drugiej – zachęcając go do własnej twórczości. Obcowanie ze sztuką może odgrywać ważną rolę edukacyjną. Poznając dzieła plastyczne różnych twórców, które powstały w innych okresach historycznych, rejonach świata i kręgach kulturowych, dziecko wzbogaca swoją wiedzę kulturową. Ma możliwość zaobserwowania odmiennych sposobów widzenia i przeżywania świata. Uczy się wyrażania emocji i pozawerbalnych metod komunikacji. Zdobywanie wiedzy przez malucha w kontakcie ze sztuką wiąże się także z analizą treści oglądanych dzieł plastycznych. Mogą być one bowiem cennym źródłem informacji związanych nie tylko ze sztuką, ale także z historią, obrzędami, stylami architektonicznymi, przedmiotami, strojami czy nawet przyrodą. równowadze.  

 

Podstawa programowa

W  „Tęczowym Ognisku” realizujemy cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Koncentrujemy się na wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym. W naszej pracy korzystamy z wielu metod odpowiednio dopasowanych do indywidualnych potrzeb dzieci.

Wykaz podręczników dla Publicznego Przedszkola „Tęczowe Ognisko” na rok przedszkolny 2018/2019

3-latki ZAJĄCZKI

„OLEK I ADA” POZIOM A
, Wydawnictwo: MAC Edukacja

4-latki KOTKI

„OLEK I ADA” POZIOM A+, 
Wydawnictwo: MAC Edukacja
5-latki MYSZKI I RYBKI


„OLEK I ADA” POZIOM B
, Wydawnictwo: MAC Edukacja
6-latki ŻABKI - ZERÓWKA

„KOLOROWY START” Z PLUSEM, Wydawnictwo: MAC Edukacja