Edukacja

Rok przedszkolny 2021/2022
upływać nam będzie pod hasłem :
Ekologiczny przedszkolak

Obcowanie dziecka ze sztuką, bycie jej odbiorcą, wywiera pozytywny wpływ na rozwój dziecka. Równie ważną rolę odgrywa także własna aktywność artystyczna malucha, a zatem bycie twórcą.

Realizujemy cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

Koncentrujemy się na wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

Projekty edukacyjne na rok 2021/2022

„Mamo, tato wolę wodę!”

To jeden z najbardziej cenionych programów edukacyjnych w Polsce zainicjowany w 2009 roku przez Żywiec Zdrój w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych. Jego nadrzędnym celem jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.
W ramach programu tworzone są scenariusze zajęć, angażujące dzieci i wychowawców do wspólnej nauki poprzez zabawę.

„Gramy w zielone”

Projekt ma charakter ogólnopolski i skierowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz klas 1-3 szkoły podstawowej. Głównym celem projektu jest rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. Projekt jest zgodny z obowiązującą podstawą programową oraz jednym z kierunków polityki oświatowej na rok szkolny 2021-2022 - Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

„Covidowe zdrowe love”

Czas pandemii dobitnie pokazał jak negatywny wpływ na samopoczucie mają izolacja społeczna, ograniczenie ruchu oraz nieodpowiednia dieta. Działania które proponujemy w projekcie "Covidowe zdrowe love" mają na celu poprawę zdrowia zarówno fizycznego jak i psychicznego przedszkolaków i dzieci w młodszym wieku szkolnym. Projekt skupia się na trzech aspektach zdrowia: wpływie odżywiania na zdrowie, wpływie ruchu na zdrowie oraz, najważniejszej w obecnych czasach, higienie zdrowia psychicznego. Projekt jest zgodny z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz z kierunkami realizacji polityki oświatowej 2021/2022

Założenia do pracy dydaktyczno-wychowawczej

Podstawa programowa

W  „Tęczowym Ognisku” realizujemy cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Koncentrujemy się na wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym. W naszej pracy korzystamy z wielu metod odpowiednio dopasowanych do indywidualnych potrzeb dzieci.

Podręczniki na rok przedszkolny 2021-2022

Zajączki
PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:
Nowa Trampolina sześciolatka, Wydawnictwo PWN  
Nowa Trampolina pięciolatka, Wydawnictwo PWN
JĘZYK ANGIELSKI:
I love boo poziom B +, Wydawnictwo MAC
I love boo poziom B, Wydawnictwo MAC
Wychowawca: lic. Zuzanna Lenart

Smerfy
PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:
Nowa Trampolina pięciolatka, Wydawnictwo PWN
JĘZYK ANGIELSKI:
I love boo poziom B, Wydawnictwo MAC
Wychowawcy: mgr Karolina Pawłowska, mgr Anna Żak

Biedronki i Motylki
PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:
Nowa Trampolina czterolatka, Wydawnictwo PWN
JĘZYK ANGIELSKI:
I love boo poziom A+, Wydawnictwo MAC
Wychowawca Biedronek: lic. Nadia Wiśniewska
Wychowawcy Motylków: mgr Marzena Szymańska, mgr Marta Wolniewicz

Wiewiórki
PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:
Nowa Trampolina trzylatka, Wydawnictwo PWN
JĘZYK ANGIELSKI:
I love boo poziom A, Wydawnictwo MAC
Wychowawca: Mgr Magdalena Mucha