Kadra

Kadra pedagogiczna naszgo przedszkola

posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami MEN do nauczania dzieci w wieku przedszkolmym.

Nasi nauczyciele i asystenci

systematycznie doskonalą swój warsztat pedagogiczny poprzez studia podyplomowe, specjalistyczne warsztaty i szkolenia.

Grażyna Gładysz

Dyrektor przedszkola
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Uzyskała tytuł magistra sztuki i magistra wychowania plastycznego. Ukończyła, w Niepublicznej Placówce Doskonalenia Nauczycieli EKO-TUR, dwuletni Kurs Kwalifikacyjny Zarządzania Oświatą. Uczestniczyła w seminarium w zakresie: Praw dziecka w przedszkolu.

Wieloletni dyrektor artystyczny miesięczników „Mamo, to ja”, „Przedszkolak”, „Czas do szkoły”. Współpracuje jako grafik przy tworzeniu książek promujących: świadome macierzyństwo, troskliwe wychowanie, zdrowe odżywianie i wiele innych tematów żywo zajmujących współczesnych rodziców.;

Beata Kabardo-Chyża

Wicedyrektor przedszkola, nauczyciel wychowania przedszkolnego
Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, gdzie uzyskała tytuł magistra. Ukończyła podyplomowe studia w Szkole Wyższej TWP w Warszawie w zakresie Edukacji przedszkolnej oraz seminarium dotyczące Praw dziecka w przedszkolu. Posiada certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie: Diagnoza Gotowości Szkolnej SGS,GE-5 oraz konstruowanie programów wspierających edukację zgodnie z nową podstawą programową.

Wyróżniająca praca dydaktyczna i wychowawczo-opiekuńcza została doceniona i w roku 2009, z rąk Burmistrza Grodziska Maz., Grzegorza Benedykcińskiego, otrzymała dyplom wraz z podziękowaniami.;

Joanna Szwed

Asystent dyrektora do spraw administracyjno-
-biurowych

Absolwentka Wydziały Fizjoterapii w Wyższej Szkole Rehabilitacji. Obecnie studentka studiów magisterskich, kierunku Zarządzanie i Administracji w Społecznej Akademii Nauk.

Pani Joanna oddaje się pracy w przedszkolu całą duszą i sercem. Pomaga w organizowaniu wszystkich zajęć proponowanych przez wychowawców. Prywatnie miłośniczka kotów i dobrej muzyki. Interesuje się także zdrowym odżywianiem.;

Magdalena Frydryk

Nauczyciel wychowania przedszkolnego
Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego o kierunkach: Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna oraz Filologia Polska o specjalności nauczycielskiej. W swojej pracy wykorzystuje różne techniki by uatrakcyjnić zajęcia a tym samym ułatwić dzieciom poznawanie otaczającego je świata. Pani Magda jest miła i zawsze uśmiechnięta czym zaskarbia sobie zaufanie i miłość przedszkolaków.

Swoją pasję i zamiłowanie do muzyki, teatru i śpiewu przekazuje dzieciom podczas zajęć dydaktycznych zgodnie z maksymą: „Muzyka jest kluczem, taniec emocjami a śpiew myślami”.;

Marta Herbut

Nauczyciel wychowania przedszkolnego
Ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną w Wyższej Szkoły Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jest w trakcie realizacji studiów magisterskich.  Bardzo wesoła, pełna entuzjazmu i zaangażowania. Ukończyła kurs „Animatora dziecięcego”.

Pani Marta jest miłośniczką zwierząt, a jej pasją jest szaleństwo w kuchni. Jej celem w pracy jest stworzenie dzieciom przyjaznej, domowej atmosfery, a także zapewnienie im bezpieczeństwa i poczucia, że są kimś wyjątkowym.
Praca z dziećmi jest spełnieniem jej marzeń.;

Marzena Szymańska

Nauczyciel wychowania przedszkolnego
Od 2007 roku nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia w Wyższej Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej, kierunek pedagogika w zakresie edukacji początkowej. Posiada wiele kursów i szkoleń pomocnych w pracy z dziećmi m.in. warsztaty metodyczne zorganizowane przez WSiP; Dojrzałość i gotowość szkolna dzieci do podjęcia nauki w szkole. Jest współautorką programu ekologicznego dla klasy zerowej.

Poza pracą interesuje się muzyką, literaturą i filmem a także bierze czynny udział w zajęciach sportowych.;

Magdalena Wiśniewska

Nauczyciel wychowania przedszkolnego
Ukończyła studia w wyższej Szkole Finansów i Zarządzania na kierunku psychologia kliniczna. W 2016 i studia podyplomowe na kierunku socjoterapia i terapia pedagogiczna. Jest w trakcie studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Przymierza Rodzin.

Lubię pracować z dziećmi ponieważ uczą mnie cieszyć się drobnymi rzeczami, każdy dzień z nimi to dla mnie nowa przygoda. W wolnych chwilach uwielbiam malować i rysować.;

Joanna Pietrzak

Nauczycielka rytmiki, od wielu lat współpracująca z placówkami przedszkolnymi i szkolnymi na terenie powiatu grodziskiego. Ukończyła studia pedagogiczne oraz wydział rytmiki. Od kilku lat instruktorka zajęć umuzykalniających na kursach dla nauczycieli na terenie całego kraju. Komponuje piosenki dla dzieci. Organizuje wiele imprez, uroczystości, koncertów i konkursów muzycznych. Od ośmiu lat współpracuje z wydawnictwem JUKA jako autorka treści muzycznych do podręczników.

W swoim dorobku autorskim posiada między innymi kilkanaście płyt dla dzieci nagranych dla wydawnictwa JUKA. Od kilku lat współpracuje społecznie ze Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Grodziska Mazowieckiego. Osoba kochająca dzieci, twórcza i otwarta na współpracę.;

Mirosława Rojczyk

Nauczyciel Wychowania przedszkolnego
Ukończyła studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie na kierunku Pedagogika Przedszkolna i uzyskała tytuł magistra pedagogiki. Wieloletni nauczyciel przedszkola w Pruszkowie oraz szkoły podstawowej w Grodzisku Mazowieckim. Pracowała na stanowisku Pedagoga Szkolnego oraz nauczyciela Edukacji Wczesnoszkolnej klas I-III. Zaangażowana w pracę z dziećmi, zawsze odpowiedzialna za zespół dzieci i powierzone jej obowiązki. Ukończyła wiele kursów i szkoleń między innymi „Metody aktywizujące proces nauczania”, „Praca z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera”, „Socjoterapia dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie”, „Praca z uczniem wybitnie zdolnym”.

Pani Mirka jest miłośniczką dobrej książki i filmu.;

Kinga Kunicka

Asystent wychowawcy
Absolwentka Technikum Fototechnicznego, Aktywnego Studium Plastycznego oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP. Posiada tytuł fotografa plastyka oraz animatora kultury. Brała udział w wielu szkoleniach, kursach i warsztatach m.in. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, stosowanie metody bajkoterapii, kreatywne rysowanie, „Klub młodego odkrywcy”.

Pani Kinga ściśle współpracuje z nauczycielem pomagając w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Opiekuje się przedszkolakami, wspiera ich w czynnościach samoobsługowych, dba o ich bezpieczeństwo. Praca z dziećmi sprawia jej wiele satysfakcji i radości.;

Ewa Malka

Asystent wychowawcy
Praca z dziećmi dostarcza Pani Ewie bardzo dużo radości oraz satysfakcji, szczególnie inspiruje ją dziecięca niepowtarzalność i wyobraźnia. Stara się by każdy dzień spędzony w przedszkolu był dla dzieci ciekawą przygodą, a dla niej nowym wyzwaniem. Pani Ewa jest osobą otwartą, uśmiechniętą, pozytywnie nastawioną do życia. Cechuje ją duże poczucie humoru, cierpliwość i ciepłe nastawienie do dzieci.

Praca z dziećmi dostarcza Pani Ewie bardzo dużo radości oraz satysfakcji, szczególnie inspiruje ją dziecięca niepowtarzalność i wyobraźnia. Stara się by każdy dzień spędzony w przedszkolu był dla dzieci ciekawą przygodą, a dla niej nowym wyzwaniem. Pani Ewa jest osobą otwartą, uśmiechniętą, pozytywnie nastawioną do życia. Cechuje ją duże poczucie humoru, cierpliwość i ciepłe nastawienie do dzieci.;

Karolina Czarnowska

Asystent wychowawcy
Studentka Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na kierunku finanse i rachunkowość. Pani Karolina jest osobą bardzo otwartą, która poprzez zabawę z dziećmi rozwija ich kreatywność dbając przy tym o bezpieczeństwo.

Prywatnie jestem miłośniczką kulinarii i długich spacerów;

Magdalena Przyborek

Nauczyciel języka angielskiego
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, na którym uzyskała tytuł magistra filologii angielskiej. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu Przygotowania Pedagogicznego w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi. Obecnie reprezentuje szkołę językową „CLIL”.

Do pracy z najmłodszymi inspiruje mnie przejawiana przez dzieci ciekawość świata, ich nieprzewidywalność, nietuzinkowe poczucie humoru oraz nieograniczona wyobraźnia. W wolnych chwilach oddaję się lekturze książek z różnych gatunków literackich, uczę się hiszpańskiego, gram amatorsko na gitarze lub ćwiczę grę na pianinie i skrzypcach;

Ewelina Maliszewska

Nauczyciel logorytmiki
Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Warszawskiego o specjalizacji pedagogika ogólna i przedszkolna oraz kierunku animacja społeczno-kulturalna. Ukończyła Pomagisterskie Studium Logopedyczne Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada dyplom PSM I stopnia w klasie fortepianu oraz II stopnia ZPSM im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie śpiewu solowego. Specjalizuje się w nauczaniu dykcji, impostacji oraz emisji głosu. Dodatkowe kwalifikacje zdobywała na licznych szkoleniach logopedycznych m. in. z opóźnionego rozwoju mowy oraz terapii logopedycznej dziecka z autyzmem. W swojej pracy wykorzystuje elementy muzykoterapii oraz ćwiczenia rytmiczne i słuchowe z wykorzystaniem keyboardu.

W pracy z dziećmi największą przyjemność sprawia mi odkrywanie i kształtowanie młodych talentów oraz dzielenie się swoją pasją;

Marta Wolniewicz

Logopeda przeprowadzający w przedszkolu badania przesiewowe dzieci. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej, im. Marii Grzegorzewskiej na kierunku Pedagogika specjalna o specjalności logopedy, gdzie uzyskała tytuł magistra oraz Filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim.  Ukończyła kurs kinezjologii edukacyjnej "Brain Gym" Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison i szkolenie z alternatywnych metod komunikacji – Makaton. Od 2007 lat prowadzi zajęcia logopedyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci, współpracując przy tym z wychowawcami i psychologiem.

W wolnym czasie czyta książki, podróżuje, jeździ na rowerze.;

Mariusz Gładysz

Instruktor warsztatów fotograficznych i komputerowych. Studiował grafikę artystyczną w Instytucie Sztuki WSP w Częstochowie i malarstwo na wydziale Edukacji Wizualnej Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Przez wiele lat pracował jako grafik projektant i dyrektor artystyczny w wydawnictwach i agencjach reklamowych. Mariusz Gładysz jest aktywnym twórcą na polu fotografii artystycznej, jego prace można obejrzeć w internecie pod adresem: www.mariuszgladyszphotography.com

Uprawia sport, jest taternikiem, bierze także udział w zawodach kolarstwa górskiego.;

Pomoce wychowawców i personel pomocniczy

Milena
Wołowicz

Pomoc wychowawcy

Klaudia
Barańska

Pomoc wychowawcy

Iwona
Czubaszek-
-Rozwadowska

Personel pomocniczy

Bożena
Krysa

Personel pomocniczy

Jadwiga
Bieryt

Personel pomocniczy

Małgorzata
Janus

Personel pomocniczy

Grzegorz
Wołos

Personel pomocniczy