Zapisy

Przedszkole „Tęczowe Ognisko”

świadczy usługi edukacyjne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 18.30.

 

Nasze działania edukacyjne i wychowawcze

mają na celu stworzenie dzieciom atmosfery pełnej akceptacji, umożliwiającej twórczy rozwój osobowości.

Dodatkowe informacje o przedszkolu

Budynek przedszkola

 • Przytulne i słoneczne sale wyposażone są w dostosowane do potrzeb dzieci łazienki.
 • Przedszkole dysponuje dużą, przestronną salą, która jest idealnym miejscem dla różnego rodzaju imprez, występów oraz uroczystości okolicznościowych.
 • Sala przeznaczona do zajęć rytmiczno-muzycznych wyposażona jest w pianino.
 • Dla najmłodszych dzieci, śpiących w ciągu dnia, przedszkole oferuje materace oraz kolorowe zestawy kocyków i poduszek niezbędnych do codziennego leżakowania.
 • Z sal istnieje bezpośrednia możliwość wyjścia do ogrodu.
 • Posiada własną kuchnię z obszernym zapleczem.
 • Na terenie przedszkola znajduje się bezpieczny parking.

Zajęcia dodatkowe płatne

 • Indywidualne spotkania z logopedą (dodatkowo płatne jeśli dziecko nie posiada orzeczenia)
 • Indywidualne spotkania z psychologiem (dodatkowo płatne jeśli dziecko nie posiada orzeczenia)
 • Dodatkowe zajęcia taneczne (ludowy, towarzyski i inne)
 • Wyjścia na basen (tylko dla dwóch najstarszych grup 5 i 6 latków)
 • Gimnastyka korekcyjna

Rodzaje umów oraz pliki do pobrania wzorów umów

Umowa w godz. od 6.00 do 14.30

Wynagrodzenie za świadczenie usług w zakresie edukacji przedszkolnej 420,00 zł

Opłata za jeden dzień wyżywienie 9 zł – od 06.00 do 14.30

Umowa w godz. od 6.00 do 16.30

Wynagrodzenie za świadczenie usług w zakresie edukacji przedszkolnej 520,00 zł
Opłata za jeden dzień wyżywienia 10 zł – od 6,00 do 16,30

Umowa w godz. od 6.00 do 18.30

Wynagrodzenie za świadczenie usług w zakresie edukacji przedszkolnej 620,00 zł
Opłata za jeden dzień wyżywienie 11 zł - od 06.00 do 18.30

 

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG ŻYWIENIOWYCH w Przedszkolu Niepublicznym „Tęczowe Ognisko”

& 4

(...)

2. Przedszkole pobiera opłatę żywieniową za każdy dzień roboczy z wyjątkiem Wigilli oraz dni ustawowo wolnych od pracy lub wynikających z zarządzeń dyrektora Przedszkola. W przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka w przedszkolu do godz. 9.00 istnieje możliwość odliczenia stawki żywieniowej za jeden dzień w wysokości wskazanej w umowie. Rodzice w następnym miesiącu pomniejszają opłatę za żywienie o kwotę stawki żywieniowej wynikającej z sumy zgłoszonych nieobecności. Nie podlegają odliczeniu nieobecności wcześniej niezgłoszone.
 
W ramach wynagrodzenia przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku:

1. Fachowej opieki dydaktyczno-wychowawczej.  

2. Realizacji programu dydaktycznego zgodnie z wytycznymi programowymi zalecanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w zakresie wychowania przedszkolnego w skład, którego wchodzą następujące zajęcia edukacyjne:

• podstawowe zajęcia z realizacji programu wychowania przedszkolnego, 

• nauka języka angielskiego - pięć razy w tygodniu po 30 minut (z renomowanym lektorem),

• warsztaty plastyczne - codzienne (z wychowawcą),

• zajęcia z podstaw fotografii połączone z warsztatami* - tylko dla grupy pięciolatków

• podstawowa gimnastyka ogólnorozwojowa - dwa razy w tygodniu (z wychowawcą),

• podstawowe zajęcia rytmiczno-umuzykalniające- dwa razy w tygodniu (z doświadczonym nauczycielem zajęć rytmicznych),

• jednorazowe przesiewowe badanie logopedyczne,
• grupowe zajęcia logopedyczne wspomagające rozwój mowy dziecka.

Dodatkowo w ramach wynagrodzenia gwarantujemy:

• spektakle teatralne - raz w miesiącu (współpracujemy z Teatrami z Krakowa, Białegostoku i Warszawy),
• koncerty muzyczne - raz w miesiącu (profesjonalni muzycy orkiestrowi),
• spotkania z ciekawymi ludźmi, przedstawicielami różnorakich zawodów (na przestrzeni lat przedszkole odwiedzili m.in. pilot samolotów wojskowych, ilustrator książek dla dzieci, kardiolog, leśnik, kostiumolog, stylista itd.),
• spacery, wycieczki.


Wzory umów

Wzory umów do pobrania umożliwiające zapoznanie się z warunkami umowy (kliknij w ikonę PDF aby pobrać).

Wzór umowy
od godz. 6.00 do 14.30

Wzór umowy
od godz. 6.00 do 16.30


Wzór umowy
od godz. 6.00 do 18.30